Magne Vatneødegård 2013

Magne Vatneødegård

9.2. – 10.3.2013 Malerier og monotypier
Et utvalg fra utstillingen: