Kristian Finborud, 17.9. – 9.10. 2011

Kristian Finborud – «Havet, fjellet og kjærligheten»

Etsinger, 17.9. – 9.10. 2011 Et utvalg fra utstillingen