Kjell Erik Killi Olsen

22.5. – 10.6.12. Maleri, tegning og grafikk
Et utvalg fra utstillingen:


Kunstnerens CV