Kjell Erik Killi Olsen, utstilling 22.5. – 10.6. 2012

Kjell Erik Killi Olsen

22.5. – 10.6.12. Maleri, tegning og grafikk
Et utvalg fra utstillingen: Kunstnerens CV