Rolf Monsen 2013

Rolf Monsen

7.9 – 6.10.2013. Malerier.
Et utvalg fra utstillingen: