Ingri Egeberg, «Alt i bevegelse», malerier – 9.4.-15.5. 2011

Ingri Egeberg – «Alt i bevegelse»

Malerier, 9.4. – 15.5. 2011
Kunstnerens hjemmeside