Lotta Sjöborg

7.2 - 8.3.2015. Malerier
Bilder fra utstillingen:

Kunstnerens hjemmeside
Kunstnerens CV